Risinājums farmaceitiskajiem uzņēmumiem


Šis risinājums tika izstrādāts zāļu ražotājam. Uzņēmuma darbība aptver ražošanas ķēdi no dažādu substanču un pusfabrikātu ražošanas, līdz gatavās produkcijas izlaidei, kas ir domāta konkrētai valstij.

Pirms ERP sistēmas ieviešanas uzņēmums izmantoja vairākas programmas, lai pārvaldītu biznesa procesus. Sistēmu nesavienojamības un integrācijas trūkums izraisīja daudzas kļūdas, jo informācija bija jāvada vairākas reizes dažādās programmās. Pie tam uzņēmuma darbība tiek strikti regulēta no valsts puses. Ražošanas kavējumi, neefektīvā krājumu pārvalde, pārāk liels informācijas iegūšanas laiks un nepietiekamā informācijas ticamība – tā ir tikai daļa no problēmu klāsta, ar kurām uzņēmumam bija jācīnās ikdienā. Šis apstāklis ierobežoja spēju apmierināt pieprasījumu pēc ātrākas pasūtījumu izpildes un piegādes, traucēja sasniegt mūsdienīgu pakalpojumu līmeni, kā arī ievērot visas prasības no regulējošo orgānu puses.

Par vispiemērotāko ERP sistēmu tika izvēlēts Microsoft Dynamics NAV.

Uzņēmuma ražošanas process ir ļoti specifisks. Katram produktam var būt vairākas stadijas, kurās tiek ražotas dažādas substances un pusfabrikāti. Ražošanas stadiju daudzums var pārsniegt 30 un katras stadijas ražošanas process var ilgst ievērojamu laiku – pat pāri gadam!

No otras puses, liela uzmanība ir jāvelta patēriņa normu definēšanai un ievērošanai. Uz ekrāna ir produkta ražošanai nepieciešamo izejvielu saraksts.

Ražošanas pasūtījums, jeb ražošanas protokols, ir dokuments, kurā tiek fiksēta informācija par kādas stadijas ražošanas procesa rezultātiem. Sākumā tiek grāmatota informācija par izlietotajām izejvielām. Pie tam grāmatošanas var būt vairākas, atkarībā no procesa prasībām. Piemēram, ražošanas process tiek uzsākts, ieliekot reaktorā noteiktu izejvielu daudzumu. Pēc 2 dienām tiek pievienotas citas izejvielas, saskaņā ar ražošanas procesu. Visa šī informācija tiek fiksēta ražošanas protokolā.

Sistēma seko līdzi normu izpildei un brīdina, ja patēriņš pārsniedz noteiktu koeficientu.

Saražotās produkcijas reģistrācija var notikt 2 etapos, atkarībā no tā vai ir nepieciešama saražotās produkcijas sertifikācija. Sertifikācija ir nepieciešama, ja tiek saražotā gatavā produkcija, kas turpmāk tiks pārdota. Sertifikācijas process var ilgst vairākas dienas un sistēma bloķē produkcijas sērijas, kas vēl nav izgājušas sertifikāciju. Sēriju sarakstā tas tiek attiecīgi atspoguļots. Gatavā produkcija tiek sertificēta pārdošanai tikai noteiktajos tirgos (valstīs). Tas pārsvarā ir atkarīgs no iepakojuma veida.

Ražošanas rezultātu kontrolei tiek izmantotas vairākas atskaites.

Ļoti svarīgi ir zināt kādu produktu ražošanai tika izmantota konkrētā izejvielas partija. To sistēma arī nodrošina. Pie tam, izejviela var būt izmantota kādā starpstadijā, bet sistēmai tas viss ir jāparāda attiecībā uz gala gatavo produkciju.

Katra saņemtā izejvielas partija uzņēmumā arī tiek sertificēta. Sertifikācijas procesā tai tiek piešķirta noteiktā kvalitātes pakāpe, kas tiek apzīmēta ar krāsu.

Sistēmā tiek fiksēta arī informācija par medikamentu reģistrāciju konkrētajā valstī. Ja medikaments nav izgājis reģistrāciju, šajā valstī to nedrīkst legāli pārdot. Reģistrēts tiek ne tikai medikaments, bet arī iepakojuma, uzlīmju un blisteru dizains, kā arī instrukcija. Ja tiek manīts kaut viens burts instrukcijā vai krāsas tonis uz iepakojuma, attiecīgas izmaiņas ir jāreģistrē katrā valstī, uz kuru šī izmaiņa attiecas.

Vēl viens informācijas tips, kas ir jāreģistrē sistēmā, jāseko līdzi un jādod atskaites attiecīgiem orgāniem, ir informācija par ražošanas procesā izmantojamām bīstamām vielām un cilvēku saskarsmi ar tām. Šiem mērķiem sistēmā tiek aprakstīts katrs ražošanas process ar izmantojamām tajā bīstamajām vielām, to koncentrāciju gaisā, saskarsmes ilgumu utml. Katra bīstamā viela arī tiek aprakstīta. Tai tiek piešķirta bīstamības kategorija, tiek aprakstīts iedarbības raksturojums un drošības pasākumi, kas ir jālieto, strādājot ar šo vielu. Katra darbinieka saskarsme ar šāda veida vielām tiek reģistrēta sistēmā. Vēlāk informāciju par katru cilvēku var iegūt no sistēmas.