Risinājums iepakojuma ražošanai

Šis risinājums tika izstrādāts vienam no pasaules vadošajiem iepakojuma kartona un papīra ražotājam. Uzņēmuma darbība aptver ražošanas ķēdi no meža izstrādes līdz gala lietotājam; no plaša mēroga pētniecības un attīstības darba, līdz attīstītai vides aizsardzības praksei. Šis zināšanas un pieredze ļauj šīm uzņēmumam piedāvāt unikālu kartona un papīra materiālu izvēli esošajiem un nākotnes iepakojuma veidiem un grafiskiem risinājumiem.

Pirms Microsoft Dynamics NAV ieviešanas uzņēmums izmantoja vairākas sistēmas, lai pārvaldītu biznesa procesu, bet sistēmu integrācijas trūkums izraisīja ražošanas kavējumus, pašizmaksas un minimālās cenas aprēķina problēmas. Šīs apstāklis ierobežoja spēju apmierināt pieprasījumu pēc ātrākas pasūtījumu izpildes un piegādes, traucēja sasniegt mūsdienīgu pakalpojumu līmeni.

Par vispiemērotāko ERP sistēmu tika izvēlēts Microsoft Dynamics NAV.Izstrādātais risinājums ir klasiskais „MTO” (Make-to-Order) ražošanas tipa pārstāvis. Katram klientam tiek izstrādāts unikāls produkts ar unikālām īpašībām (papīra tips, forma, izmērs, apdrukas veids, kā arī ražošanas cikls, izmantojamās iekārtas utml.). Bāzējoties uz īpašību virkni, sistēma automātiski aprēķina produkta pašizmaksu, kā arī minimālo pārdošanas cenu.Ražošanas procesa sākuma posms ir pārdošanas pasūtījums. Ražošanas pasūtījums tiek veidots no pārdošanas pasūtījuma un pārdošanas pasūtījums ir vieta, kur tirdzniecības aģenti var sekot līdzi pasūtījuma izpildei.


Sistēmā ir iespējams uzstādīt ražošanas ciklu sagataves, kurās tiek fiksēta informācija par ražošanā izmantojamām iekārtām vai iekārtu tipiem, to izmantošanas izmaksām, produktivitāti, brāķa procentu, kā arī laiku, kas nepieciešams, lai sagatavotu iekārtu darbam. Visa šī informācija tiek izmantota, pirmkārt, lai aprēķinātu produkcijas pašizmaksu, un otrkārt, lai kontrolētu iekārtu noslogojumu un veiktu plānošanas procesu.

Katram produktam ir viens noklusējuma ražošanas cikls, kas ir aprakstīts produkta kartē. Tomēr, katrā ražošanas pasūtījumā ražošanas speciālists var izmainīt shēmu, pēc kura produkts tiks ražots, līdz ar to noslogojums no vienām iekārtām var tikt pārnests uz citām.

Ražošanas pasūtījums ir centrālā vieta, kur tiek atspoguļota visa informācija par produkta pasūtītajiem un jau saražotajiem daudzumiem, produkta pašizmaksu šī pasūtījuma ietvaros, kā arī par ražošanas ciklu. Pie tam gan pasūtījuma izpildi (uz tekošo brīdi saražotos apjomus), gan produkta vienības pašizmaksu sistēma aprēķina uz katru ražošanas cikla posmu.

Ražošanas pasūtījumā tiek iekļauti ne tikai tipiski ražošanas etapi (kā piemēram, kartona ražošana un sagatavju izgriešana, apdruka utml.), bet arī iepakošana un piegāde. Tas dod iespēju iekļaut produkta pašizmaksā arī šādas izmaksas.


Ražošanas rezultātu reģistrācija var notikt gan manuāli, gan importējot informāciju, ko automātiski veido ražošanas iekārtu programmnodrošinājums.

Sistēmā ir iespējams fiksēt ne tikai saražotos daudzums. Īpašā uzmanība tiek pievērsta brāķa uzskaitei, ieskaitot arī tā cēloņus, kā arī ražošanas laika uzskaitei. Notiek arī darbinieku reģistrācija, kas ražoja produkciju un/vai apkalpoja iekārtas. Šī informācija vēlāk tiek izmantota darba algas aprēķinā (ieskaitot arī brāķa apjomus).