Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM 2011 – sistēma klientu, partneru, trešo pušu attiecību vadībai, mārketinga un servisa kontrolei. Šī ir visai elastīga platforma ar paplašinātām funkcionālajām iespējām, kas balstās uz web servisu bāzes, ļaujot ātri veikt integrāciju ar citām informācijas sistēmām vienotas informācijas vides radīšanai.


Sistēmas iespējas

  • Vienkāršo un standartizē pārdošanas nodaļas darbību, paaugstina pārdevēju produktivitāti, kas var strādāt ar sistēmu jebkurā vietā, jekburā laikā ar jebkuru ierīci, pieslēgtu internetam
  • Microsoft CRM dod iespēju noteikt mērķus un uzdevumus katra darbiniekam un kontrolēt to izpildi
  • Sniedz vadītājiem dinamiskas pārdošanas atskaites jebkurā laikā un jebkurā griezumā
  • Atbrīvo mārketinga darbiniekus no rutīnas darba un paaugstina to produktivitāti
  • Nodrošina augstu mārketinga datu kvalitāti
  • Nosaka mārketinga iniciatīvu efektivitāti un aprēķina pelņu no mārketinga ieguldījumiem (Return on Marketing Investments)
  • Aktivizē кросс-продажи un pārveido kontaktcentru par peļnas, nevis izdevumu avotu
  • Paaugstina pierasījumu skaitu, kas pieļaujami pirmajā kontaktēšanās reizē un samazina pieprasījumu laiku un izdevumus
  • Apvieno informāciju no jau esošajām sistēmām vienotā pielikumā kontaktcentra darbiniekiem, samazinot integrācijas izmaksas