Par mums

Vissvarīgākais ir veidot ciešas attiecības ar klientiem un nepārtraukti mācīties no viņu ienākošās informācijas. Lai nodrošinātu šo galveno prasību, ir jāveltī viss uzņēmuma potenciāls - biznesa procesu un datu vākšanas sistēmas efektivitāte, atsaucīga atgriezeniskā saite, koordinēšana, stratēģisko plānu izstrāde un to izpilde. © Bill Gates

Kas mēs esam?

Uzņēmums SIA Sintegra tika dibināts un reģistrēts 1999.gada 8. jūlijā. Dienu vēlāk, organizācija parakstīja līgumu ar UAB "Navision Software Baltic" par Navision Solution Centra izveidošanu Latvijas Republikā. Saskaņā ar līgumu SIA Sintegra atbilst visām sertificēta Microsoft partnera prasībām.

Ar vairāk nekā 21 gada pieredzi, īstenojot IT biznesa procesu automatizācijas risinājumus, mēs esam veiksmīgi ieviesuši daudzus projektus, iegūstot nenovērtējamu pieredzi un zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumu darbības specifiku. Tas ļāva mums virzīties tālāk un izveidot virkni gatavu risinājumu, lai apmierinātu konkrētu rūpniecības nozaru vajadzības, sākot no mazumtirdzniecības līdz ražošanai pēc sarežģītas recepšu tehnoloģijas.

Pasaule un tehnoloģijas virzās uz priekšu. Mēs neatpaliekam, nereti pat paredzam attīstības tendences, radot novatoriskus risinājumus esošajām un potenciālajām klientu prasībām. Cieši sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, mēs pārņemam gadu gaitā pārbaudītu labāko praksi.

Mēs runājam jūsu valodā

Mūsu mērķis nav tikai pārdot klientam produktu vai pakalpojumu. SIA Sintegra rada stabilu pamatu drošai uzņēmējdarbības partnerībai, kas balstās uz vēlēšanos piedāvāt risinājumus pašreizējo un potenciālo klientu uzdevumiem, ieviešot labāko biznesa vadības sistēmu.

Demonstrējot IT produktu vai risinājumu, mēs rūpīgi plānojam prezentāciju un analizējam, kas ir mērķauditorija. Mums ir svarīgi, lai prezentācija būtu sagatavota atbilstoši jūsu jautājumiem un jūsu interesēm, un nebūtu tikai tukša tehnisko terminu pārstāstīšana. Visi Jūsu jautājumi mums ir nozīmīgi un būtiski. Sanāksmēs mēs cenšamies uzklausīt jūs vairāk nekā runāt paši. 

Izmantojot Microsoft izstrādāto, un vairākos projektos pārbaudīto metodiku SureStep, mēs garantējam optimālu un plānveidīgu IT sistēmu īstenošanu jebkura lieluma uzņēmumiem, un jebkurā nozarē.

Mūsu komanda

Uzņēmums SIA Sintegra neveic izmēģinājumus ar klientiem – projektus īsteno tikai augstākās kvalitātes profesionāļi ar pieredzi atbilstošas sistēmas ieviešanā ne mazāk kā 5 gadi. Klientam tas nozīmē absolūtu pārliecību, ka projekta termiņi un nepieciešamo ieguldījumu summas tiks novērtētas precīzi.

Mēs esam lepni par faktu, ka mūsu komandas pamats sastāv no darbiniekiem, kas strādā SIA Sintegra kopš tās pirmsākumiem. Viņu vērtība ir ne tikai kumulatīva (kopā aptveroša) pieredzē, izstrādājot un īstenojot IT risinājumus vairāk nekā 40 gadus, bet arī konsekvencē un izpratnē.

Visiem mūsu speciālistiem ir oficiāli apliecinājumi no Microsoft, pierādot viņu augsto kompetences līmeni attiecīgajās jomās. Turklāt, cieši sadarbojoties ar lielākajiem IT izstrādātājiem Eiropā un NVS valstīs, mēs esam gatavi viņus aktīvi iesaistīt projektos, lai izveidotu novatoriskus risinājumus.

Mūsu sasniegumi

Visu, ko mēs darām, mēs cenšamies padarīt perfekti. Mēs dodam priekšroku kvalitātei, nevis kvantitātei. SIA Sintegra lepojas ar vairāk nekā 40 sekmīgi pabeigtiem projektiem. Lielākā mūsu klientu daļa, pēc tam, kad projekts ir īstenots, vēlējušies turpināt ar mums darījumu attiecības, no gada uz gadu pagarinot atbalsta līgumu. Tas norada uz viņu uzticēšanos un mūsu profesionalitātes atzinību. 

Mēs varam būt lepni par saviem īpašajiem risinājumiem recepšu medikamentu ražošanas jomā, personāla vadībā, piegādes ķēdes pārvaldībā un daudziem citiem risinājumiem. Katrs no šiem risinājumiem ir gatavs IT produkts, nevis funkciju kopums. Daudzi no mūsu izstrādātajiem moduļiem oficiāli reģistrēti Microsoft un tiem ir sertificēts Add-on statuss. 

Vislabāk par mūsu sasniegumiem var pateikt mūsu klienti. Ja jums ir interese par konkrētu klientu vai risinājumu, mēs esam gatavi organizēt prezentāciju esošajai sistēmai, kas reāli strādā uzņēmumā.