Uzņēmuma Resursu Plānošana

Uzņēmuma vadība


Visu uzņēmuma resursu identifikācijai un plānošanai, kas nepieciešami sekmīgai pārdošanas, ražošanas, iepirkumu un klientu pasūtījumu uzskaites norisei izmanto ERP sistēmu (Enterprise Resource Planning System) – Uzņēmuma uzskaites informācijas sistēmu.

Visbiežāk ERP klases risinājumi tiek būvēti pēc modulāra principa un vairāk vai mazāk ietver sevī visus uzņēmuma procesus:


  • Pārdošanas un ražošanas plānu veidošana;
  • Konstruktīvo un tehnoloģisko specifikāciju, kas nosaka ražojamo produktu sastāvu, kā arī materiālresursu un operāciju, kas nepieciešami produkta izgatavošanai, vadība;
  • Materiālu un izejvielu, termiņu un piegādes apjomu plānošana produkcijas ražošanas plāna izpildei;
  • Projektu vadība, ietverot sevī etapu un resursu plānošanu, kas nepieciešami to realizācijai;
  • Finansu vadība (t.sk. grāmatvedības, finansu un vadības uzskaite un patēriņa kontrole);
  • Uzkrājumu un iepirkumu vadība – līgumu vadība, centralizēto iepirkumu realizācija, noliktavu un cehu uzkrājumu uzskaite un optimizācija;
  • Ražošanas procesa vadība (tai skaitā ražošanas jaudas plānošana no liela mēroga paplašinātā plāna līdz individuālo iekārtu noslodzei);
  • Klientu attiecību vadība (CRM);
  • Personālvadība.