Tekstilrūpniecība, šūšana un apavu ražošana

Darbs ar klientiem

Microsoft Dynamics risinājumi automatizē darbu ar klientiem. Efektīvam darbam ar klientiem iespējama nepieciešamās produkcijas atlase no datu bāzes, kurā glabājas visu izstrādājumu apraksts.Noformējot pasūtījumu, automātiski tiek ģenerētas nepieciešamās formas ar pasūtītāja norādījumiem, pasūtījuma sastāvu, nosūtīšanas adresi un piegādes laiku.

Microsoft Dynamics risinājumos paredzēta iespēja individuālajam darbam ar klientu, piemēram, dažādi atlaižu varianti: uzkrātās atlaides, vairumtirdzniecības,  vienreizējās.

Plānotā ražošana

Microsoft Dynamics risinājumi ļauj formulēt ražošanas plānus, pamatojoties uz pārdošanas prognozēm, ņemot vērā sezonalitātes koeficientus. Var aprēķināt izejvielu un materiālu nepieciešamību ražošanā, ņemot vērā daudzumus noliktavās un iepriekšējo pasūtījumu rezerves. Formējot iepirkumu plānu, tiek’nemti vērā minimālie noliktavu krājumi un ražošanas patēriņa rādītāji.

Izmantojot Microsoft Dynamics risinājumus, jūs varēsiet aprēķināt, kādas ražošanas jaudas nepieciešamas pasūtījumu izpildei. Sistēmā tiek veikts saražotās preces un nepabeigtās produkcijas ikdienas uzskaitījums.

Izstrādājumu pašizmaksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz elementu pašizmaksu un ražošanas izdevumiem. Microsoft Dynamics risinājumi ļauj aprēķināt gala cenu no faktiski izlietotajiem materiāliem un aprēķināt ražotnes rentabilitāti.

Noliktavu vadība

Microsoft Dynamics risinājumi dod iespēju vadīt jebkuru noliktavu skaitu. Microsoft Dynamics palīdzēs jums nodrošināt augstu noliktavu vadības procesu efektivitāti, neatkarīgi no nomenklatūras vienību daudzuma un raksturīgajiem rādītājiem. Microsoft Dynamics risinājumi ļauj integrēt programmnodrošinājumu ar noliktavu aprīkojumu, tai skaitā ar svītrkoda aparatūru.

Sistēma atbalsta sekojošu noliktavas dokumentu ievadi:

  • Noraksta un norīkojuma akti;
  • Inventarizācijas akti;
  • Iekšējie un tranzīta pārvietojumi.

Pateicoties risinājumiem uz Microsoft Dynamics platformas jūs varēsiet paātrināt norakstīšanas uzdevumus un nodrošināt norakstīšanas precizitāti neatkarīgi no cilvēciskā faktora. Darbiniekiem nav obligāti zināt tiešās nomenklatūras glabāšanas vietas, ta kā Microsoft Dynamics glabā visu preču pārvietojuma vēsturi visā noliktavā.

Microsoft Dynamics risinājumi ļauj formēt atskaites par precēm, kas glabājas noliktavā, rezervēt noliktavas vienības, vadīt preču transportēšanu, piegādes termiņus un papildus pakalpojumus, kurus jūs varat piedāvāt klientiem (piemēram, speciepakojums un produkcijas piegāde).