Microsoft Sharepoint

Microsoft Shareрoint Server

Microsoft Shareрoint Server ļauj radīt vienotu uzņēmuma informācijas vietni, kuras ietvaros darbinieki var vienkāršot kopīgo darbu, efektīvi rīkoties ar informāciju,  veikt apmācību un nodrošināt personāla izaugsmi, nodrošināt dokumentu plūsmu un darba procesus, kā arī gūt analītiskās atskaites vadības lēmumu pieņemšanai.

Sintegra piedāvā sekojošus risinājumus, kas balstīti uz Microsoft Shareрoint Server bāzes:

  • „Līgumsaistību dokumentu vadības sistēma” ļauj pilnībā automatizēt dokumentu plūsmu un strukturēt līgumu dokumentāciju uzņēmumā.
  • „Projektu vadības sistēma” paredzēta efektīvam kopdarbam starp darbiniekiem viena projekta ietvaros.
  • „Mācību procesa un personāla attīstības vadības sistēma” palīdz noformulēt profesionālu personāla apmācības, sagatavošanas un attīstības sistēmu.
  • „Tehniskā atbalsta vadības sistēma (Helpdesk)” optimizē tehniskās palīdzības dienesta darbību, lietotāju atbalstu un apkalpošanu.
  • „Korporatīvās atbildības kontroles sistēma” ļauj nodrošināt uzņēmuma visu līmeņu vadību ar informāciju, kas nepieciešama operatīvajai kontrolei.