Finanšu sektors

Efektīva biznesa procesu vadība

Banka lielā mērā atšķiras no jekburas citas uzņēmējdarbības. Bankās eksistē noteikti grāmatvedības un nodokļu uzskaites noteikumi, kas tiek reglamentēti Latvijas Republikas Centrālajā Bankā, tāpēc uzskaites automatizēšanai bankās nepieciešami īpaši risinājumi. Obligāts noteikums bankas iekšējo operāciju automatizēšanai ir iekšējās sistēmas integrācija ar automatizēto banku sistēmu, kas pārvalda galveno bankas darbību. Banka, kurā nav optimizēti iekšējie procesi, rada papildu izdevumus. Tādēļ risinājumi efektīvai bankas biznesa procesu darbībai, balstīti uz Microsoft Dynamics bāzes, ir tik ļoti pieprasīti šodienas tirgū.


Risinājums Līzinga Uzņēmumiem

Risinājuma iespējas:

 1. Uzdevumu un savstarpējas iedarbības uzskaite, līzinga noteikumu formēšana iepriekšēju sarunu stadijā
 2. Ienākošu un iznākošu pasta fiksēšana, e-dokumentu glabāšana
 3. Projekta statusu vadīšana
 4. Pabeigta projektu, kontraktu, pieprasījumu arhīva vadīšana
 5. Informācijas pieejamības līmeņa noteikšana pa projektiem
 6. Komercpieteikumu, maksājuma grafiku un specifikāciju formēšana
 7. Projekta finansu komponentes atbalsts
 8. Iespēja izveidot pavadlīgumus: kredīta līgums, pirkuma līgums, ķīlas līgums, līzinga objekta apdrošināšanas līgums
 9. Avansu, samaksas parādu pa periodiem, pārmaksājumu pa periodiem un sodu uzskaite

Microsoft Dynamics NAV Risinājums Līzinga kompānijas vadībai sastāv no trim savstarpēji saistītām daļām: Līzinga projekti, Līzinga kompānijas grāmatvedība un Līzinga kompānijas budžeta uzskaite.

Līzinga projekti

Ir nodrošināta iespēja līzinga, piegādes, kreditēšanas un apdrošināšanas Līgumu pārvaldībai. Risinājuma lietotājiem ir pieejami:

 1. klientu un piegādātāju karšu pārvaldība
 2. klientu un piegādātāju grupēšana un klasificēšana
 3. savstarpējo attiecību ar klientu vēsture
 4. līzinga līgumu pārvaldība
 5. līzinga maksājuma grafiku aprēķināšana un koriģēšana
 6. līzinga maksājuma grafiku ielāde Microsoft Excel programmā
 7. bankas, finansēšanas piegādātāji

Līzinga kompānijas grāmatvedība

Grāmatvedības, pārvaldes un atskaites iespējas tika realizētas, ņemot vērā līzinga kompānijas biznesa specifiku. Komplektā standarta funkcionalitātei, kura ir realizēta Microsoft Dynamics NAV standartā versijā, risinājumā līzinga kompānijām ir pieejamas sekojošas funkcijas:

 1. aprēķins ar piegādātājiem un līzinga saņēmējiem
 2. debitoru un kreditoru parādu analīze un kontrole
 3. automātiska rēķinu izveidošana pamatsummai un procentiem
 4. bankas izrakstu imports un eksports
 5. FKTK bilances un izdevumu/ienākumu aprēķināšana

Budžeta uzskaite

Risinājums automatizē līzinga kompānijas ilgtermiņa un īstermiņa plānošanas funkcijas, kā arī naudas plūsmu pārvaldību:

 1. budžeta projektu un budžeta versiju sagatavošana un apstiprināšana
 2. budžeta uzskaite pa līzinga kompānijas budžeta posteņiem
 3. budžeta paketes izmantošana: iestatīšana automātiskai augstāka līmeņa budžeta aizpildei no zemāka līmeņa budžetiem (ienākumu un izdevumu budžets)
 4. operacionālu budžetu aizpilde no līzinga maksājumu grafikiem, piegādēm, maksājumiem piegādātājam, muitas maksājumiem, procentu izmaksām par preces kredītu
 5. budžeta posteņu vākšana no operacionāliem budžetiem (līzinga maksājumu budžets, maksājumu par iekārtām budžets, kredītu apkalpošanas budžets, pārējo izdevumu budžets)
 6. budžeta posteņu pielāgošana saskaņā ar līzinga kompānijas kontu plānu
 7. budžeta izpildes kontrolēšana, plāna un fakta salīdzināšana pa budžeta posteņiem
 8. maksājumu kalendārs un budžeta filiāļu konsolidācija

Pateicoties savam elastīgumam, sistēmu drīkst pielāgot jebkuram līzinga kompānijas profilam, jo sistēma ļauj mainīt iestādīšanas parametrus, ieskaitot kontu plānu un budžeta struktūru. Ar iebūvēto izstrādāšanas līdzekļu palīdzību, kā arī speciāla instrumenta jaunu atskaišu izstrādei palīdzību klientam ir iespēja pielikt jebkuras jaunas funkcijas, kuras ir nepieciešamas konkrētajam līzinga kompānijas profilam.