Mazumtirdzniecība

Microsoft piedāvā jums instrumentu klāstu, kas ļauj automatizēt jūsu tirdzniecības tīkla vadību atbilstoši jūsu prasībām. Jūs varēsiet operatīvi saņemt visu informāciju, kas nepieciešama lēmumu pieņemšanai. Pats galvenais - Microsoft Dynamics risinājumi vairumtirdzniecībai ļauj jums ātrāk apmierināt klientu prasības un vienmēr būt esošās situācijas noteicējam.

Asortimenta vadība

Preču klāsta vadībai Microsoft Dynamics risinājumi izmanto preču klasifikatoru. Tas dod jums sekojošas priekšrocības:

 • Ievērojami paātrināta preču klāsta adiministrēšana un nepieciešamo preču meklēšana;
 • Cenu klāsta veidošana balstoties uz kategorijas līmeni, cenu grupu;
 • Vienkāršotas daudzas operācijas, kā piemēram, veikalu preču klāsta un piegādātāja asortimenta kontrole.

Klasifikācija tiek veikta, vadoties pēc preču grupu pozīcijām, izvēlētām pēc konkrētas pazīmes. Katra grupa var tikt dalīta tālāk neskaitāmā daudzumā apakšgrupu, kuras tāpat iespējams detalizēt.

Preču plūsmas vadība

Jūsu uzņēmums bieži vien sastopas ar preču pārdali starp glabāšanas objektiem. Microsoft Dynamics risinājumi ļauj vadīt visu starpnoliktavu pārvietojumu ķēdīti:

 • Pārvietojamo objektu uzskaite;
 • Atlases sarakstu noformulēšana;
 • Preču izsūtīšana;
 • Preču pieņemšana;
 • Izdevumu regulēšana.

Microsoft Dynamics risinājumi veic visu pārvietojumu uzskaiti. Speciāla klasifikācijas funkcija ārpuskondīcijas precei ļauj nošķirt brāķēto produkciju. Pateicoties tam var jekburā momentā gūt informāciju par to, kāda nomenklatūra pieder vienam vai otram brāķa tipam. Jūs paši nosakāt, kādas darbības sistēma veiks, atrodot jekbura tipa ārpuskondīcijas preci.

Preču piegāde

Microsoft Dynamics risinājumi apkalpo pilnu piegādātāju un vairumtirdzniecības uzņēmuma attiecību ciklu, piedāvājot instrumentus visu uzdevumu, kas saistīti ar piegadātāju izvēli un iepirkumu procesa organizāciju, efektīgākai realizācijai. Microsoft Dynamics risinājumi ļauj vadīt visus preču piegādes etapus, sākot no kravas noformēšanas līdz izdevumu analīzei un preču piegādes izpildes laikam.

Pateicoties Microsoft Dynamics risinājumiem, jūs varat kontrolēt visu preču transportēšanas procesu – no piegādes organizēšanas un optimālā maršruta izvēles līdz kravas saņemšanas galapunktā apstiprinājumam un izdevumu aprēķina. Microsoft Dynamics funkcionalitāte ir efektīva gan preču pārvietošanā starp noliktavām, gan preču piegādes organizēšanā.  Jūs varēsiet noformēt pilnu uzskaitījumu precēm, kas atrodas kravā, aprēķināt plānotos kravu piegādes rādītājus dažādiem maršrutiem (piemēram, izpildes laiku un piegādes izmaksas), izvēlēties optimālo maršrutu un transportlīdzekli, bet pēc piegādes beigām – analizēt tās efektivitāti.

Cenu veidošana

Microsoft Dynamics risinājumi ļauj vadīt vairumtirdzniecības cenas ne tikai centralizēti, bet arī dalīti, kad daļai veikalu cenas tiek uzstādītas centrālajā ofisā, bet pārējie paši izvēlas savu cenu politiku. Microsoft Dynamics risinājumos paredzēta iespēja formulēt cenas gan atsevišķiem veikaliem, gan veikalu grupām, kas ļauj efektīvi realizēt cenu stratēģiju dažādām veikalu kategorijām.

Par vairumtirdzniecības cenas aprēķina pamatu var kalpot:

 • Preces vidējā pašizmaksa;
 • Pēdējā iepirkuma cena;
 • Piegādātāja ieteiktā cena;
 • Tīkla konkurentu cena;
 • Viena veikala cena.

Bieži sastopama situācija, kad nepieciešams iekļaut izņēmumus cenas aprēķina algoritmā noteiktām precēm (piemēram, aprēķināt jauno cenu nevis no pašizmaksas, bet salīdzinot cenu ar tuvākajiem konkurentiem).

Pircēju lojalitāte

Microsoft Dynamics risinājumi iekļauj sevī dažādus rīkus pircēju lojalitātes paaugstināšanai, kurus var sadalīt pastāvīgajos un periodiskajos. Pastāvīgie lojalitātes paaugstināšanas rīki – tie ir dažādi atlaižu karšu veidi un regulāru atlaižu piemērošana veikalos. Microsoft Dynamics risinājumi ļauj operēt ar atliažu kartēm un atlaidēm. Pie periodiskajiem rīkiem pircēju lojalitātes paaugstināšanai pieder dažādi reklāmas akciju veidi.

Pie tam Microsoft Dynamics risinājumi automatizē tādu rīku darbību, kā dāvanu karšu un atlaižu kuponu izplatīšana. Analizējot veiktās mārketinga kampaņas efektivitāti, Microsoft Dynamics risinājumi

Lauj ne tikai novērtēt reklamēto preču pārdošanas pieaugumu, bet arī noskaidrot, kā veiktā reklāmas akcija ietekmējusi citu preču tirdzniecību.

Integrācija ar iekšējām sistēmām

Vairumtirdzniecības uzņēmuma stabilas funkcionēšanas nepieciešamais noteikums ir efektīva un nepārtraukta kasieru, automātisko svēršanas sistēmu, drošības sistēmu darbība. Microsoft Dynamics risinājumi nodrošina ar efektīvu datu apmaiņu starp kasēm un svariem, integrējas ar visiem kasu un svītru kodu nolasīšanas iekārtu tipiem (svītru kodu lasītājiem, datu vākšanas termināliem, radiotermināliem, etiķešu printeriem, elektroniskajiem svariem ar druku), ar noliktavas aprīkojumu, tāpat arī ar jaunāko bezkontakta preču identifikācijas aprīkojumu RFID.

Microsoft Dynamics risinājumu integrācija ar ārējām sistēmām ļauj automātiski vadīt tādas operācijas, kā:

 • Preču pieņemšana;
 • Preču izvietošana noliktavā;
 • Noliktavas un tirdzniecības zāles inventarizācija;
 • Pasūtījumu komplektēšana;
 • Preču norakstīšana;
 • Preču marķējuma kontrole;
 • Informācija par preci (cena, atlikums utt.) tirdzniecības zālē un noliktavā.