Microsoft Dynamics NAV

Optimāls risinājums maziem un vidējiem uzņēmumiem

Microsoft Dynamics NAV - populārākā ERP sistēma no Microsoft.
Šis viegli lietojamais risinājums ļauj cilvēkiem uzlabot savu sniegumu, pakalpojumu kvalitāti un klientu apmierinātību, kas dod uzņēmumiem iespēju attīstīties un veiksmīgi pielāgoties jaunajiem tirgus apstākļiem.

Microsoft Dynamics NAV ir 1.350.000 licencēti lietotāji, vairāk nekā 80 000 klientu, vairāk nekā 40 lokalizētās versijas, un 4000 sertificētu partneru tīkls visā pasaulē. Microsoft Dynamics NAV sniedz reālas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai.

Sistēmas popularitāte pastāv dēļ ieviešanas ātruma, zemo nepieciešamo uzturēšanas līdzekļu, ātras pielāgošanas klienta biznesa prasībām un īpatnībām.

Sistēma nodrošina kompaktu, labi saskaņotu integrētu finanšu pārvaldības funkcionalitāti, izplatīšanas vadību, uzņēmuma darbības analīzi un operatīvo kontroli, projektu vadību, ražošanas un pakalpojumu efektīvu organizāciju, klientu attiecību pārvaldību.

Microsoft Dynamics NAV ir pazīstama arī ar iepriekš pastāvošo nosaukumu Microsoft Business Solution Navision, vai vienkārši Microsoft Navision (lasīt un izrunāt kā "Navižen").


Sistēmas iespējas

Microsoft Dynamics NAV 2009 ļauj uzņēmumiem viegli pielāgoties jaunajām iespējām un pašu izaugsmei. Sistēmā tiek atspoguļota lietotāju pieredze un tiek izmantotas novatoriskas tehnoloģijas, kas atvieglo piekļuvi informācijai, uzlabo organizatorisko veiklību, atvieglo integrāciju ar daudzām esošajām lietojumprogrammām, ļauj uzlabot atskaišu sniegumu (tostarp specifisko nozaru vai uzņēmumu visbiežāk pielietotās prasības).

Microsoft Dynamics NAV 2009 ir uz lietotāju vērsts ERP risinājums ar novatoriskām funkcijām, kas palīdz mūsu klientiem un partneriem darīt savu darbu vēl efektīvāk. Starp šīs jaunās sistēmas versijas funkcijām var izcelt trīs galvenās:

  • Personalizēto Lomu centru sistēma ietver 21 lomu, ko visbiežāk nosaka jebkurā uzņēmumā (piemēram, galvenais finanšu direktors, galvenais grāmatvedis, ražošanas direktors u.c.). Šī sistēma ļauj darbiniekiem izmantot tieši to informāciju, kas tiem nepieciešama, lai veiktu savus pienākumus. Tā tiek izvietota vienā ekrānā. No vienas informācijas konsoles darbinieki var piekļūt jebkuram biznesa procesam, kas notiek uzņēmumā un kaut kādā veidā ir saistīts ar tā pienākumiem. Turklāt partneri var mainīt, uzlabot un personalizēt centra lomu funkcionalitāti.
  • Jaunās BI iespējas: uzlabotas atskaišu un biznesa inteliģences (BI) iespējas. Šis rīks ir balstīts uz Microsoft SQL Server funkcionalitātes, kas ļauj darbiniekiem pētīt datu dinamiku, lai noteiktu tendences, ģenerētu dažādus ziņojumus un salīdzinātu uzdevumu īstenošanu ar noteikto KPI.
  • Web tīkla pakalpojumi ļauj partneriem un klientiem integrēt datus un biznesa loģiku no Microsoft Dynamics NAV 2009 apvienojot tos ar citām lietojumprogrammām, lai atbalstītu plašu scenāriju klāstu.

Jaunajā versijā ir īstenoti moduļi "Darbinieki un algas", tie jaunajā versijā tiek piegādāti kā pamatdaļa no sākotnējās paketes Business Essential redakcijā.