Darba Alga

Darba algas modulis ir izstrādāts un reģistrēts kā SINTEGRA intelektuālais īpašums. Darba algas modulis veic personāla darba algas aprēķinus atbilstoši izvēlētajam aprēķina kritērijam (alga, stundu  likme u.c.), prēmijas un citas piemaksas, slimības pabalstus, kavējumus, ikgadējos un bezalgas atvaļinājumus, sociālo un ienākuma nodokļus un  atskaites valsts institūcijām.

Šis modulis ir izstrādāts atbilstoši SINTEGRA klientu vēlmēm, tādēļ šodien tas ir izveidots kā universāls modulis, kas var tikt pielāgots jebkura uzņēmuma vajadzībām. Šo moduli, tāpat kā Cilvēku resursu moduli ir iespējams integrēt ar Līzinga moduli.

Darba Algas Risinājuma Galvenās Priekšrocības

 1. Periodisku algas procedūru automatizēšana…
 2. Atbilst visiem vietējiem likumdošanas standartiem…
 3. Augsts lokanības līmenis…
 4. Pilna integrēšana ar Microsoft Dynamics NAV pārējiem moduļiem…
 5. Viegli saprast un izmantot…

Darba Algas Risinājuma Galvenās Īpašības

 1. Neierobežots izmaksu/ieturējumu skaits…
 2. Individuāla izmaksu/ieturējumu noteikšana katram darbiniekam…
 3. Iespēja noteikt darba algas grāmatošanas principus katram darbiniekam…
 4. Specifisku izmaksu/ieturējumu aprēķināšana…

Darba Algas Risinājuma pilna integrēšana ar Microsoft Dynamics NAV

 1. Risinājums ir Cilvēku Resursu moduļa uzlabojums un izmanto to kā bāzi
 2. Pilna integrācija ar Virsgrāmatu: detalizēta grāmatošana nodrošina ka visas transakcijas tiks iegrāmatotas pareizos kontos Virsgrāmatā
Analoģisks lietotāja interfeiss nodrošina ātru risinājuma funkcionalitātes sapratni