Valsts sektors

Valsts un pašvaldību varas iestādes var darboties ar iedzīvotājiem un organizācijām daudz efektīvām, izmantojot IT risinājumus uz Microsoft Dynamics bāzes. Šie risinājumi ļauj:

  • Savlaicīgi un kvalitatīti apkalpot iedzīvotājus un organizācijas
  • Automatizēt apkalpošanas procesus, paaugstināt efektivitāti un samazināy operatīvos izdevumus
  • Izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas – elektronisko dokumentu plūsmu, kontaktcentru, internetu, interaktīvo automātisko atbildētāju u.c. tehnoloģijas, kas nepieciešamas savstarpējai dažādu nodaļu un pārvaldību darbībai