Farmācija

Microsoft Dynamics risinājumi — mūsdienīgs elastīgs instruments, kas ļauj jums palielināt ražošanas pašizmaksas aprēķina precizitāti un iepirkumu efektivitāti, optimizēt uzņēmuma krājumus un gatavās produkcijas piegādes loģistiku, analizēt uzņēmuma darbību saistībā ar klientu prasībām un tirgus standartiem ķīmijas jomā, veiksmīgi plānot uzņēmuma attīstību.

Ražošanas vadība

Microsoft Dynamics risinājumi farmācijas nozarei realizē recepšu veidošanas mehānismu, balstoties uz specifikācijām un balstoties uz receptēm, ļauj radīt tehnoloģiskās kartes. Izejvielu atlase zāļu ražošanai notiek, atlasot no saraksta sastāvdaļas, kas atrodas noliktavā,  atbilstoši ķīmiskajam sastāvam un nepieciešamajam fasējuma tipam. Receptūras līmenī tiek novērtēta preparātu pašizmaksa.

Microsoft Dynamics risinājumos farmācijas uzņēmumiem realizēta kvalitātes kotrole, iekļaujot tādus parametrus, kā viskozitāte, blīvums u.c. Plānošanas nodaļas darbinieki var vadīt ražošanas pasūtījumu izpildes kārtību caur sistēmas interfeisu.

Noliktavas vadība

Microsoft Dynamics risinājumi farmācijas uzņēmumiem paredz noliktavu struktūru, kas ļauj atsevišķi apstrādāt dokumentus parastajām un stipras iedarbības zālēm, tāpat karantīnas noliktavu esību, kuros glabājas gatavā nesertificētā produkcija. Netiek pieļauta viena preparāta ar dažādu realizācijas termiņu glabāšana vienā šūniņā. Prece ar derīguma termiņu, kas mazāks par pieļaujamo, automātiski tiek atdalīta no pārējās preces.

Microsoft Dynamics risinājumi ļauj noformēt jebkuru iepakojumu komplektu katram klientam un nodrošina druku ar nepieciešamo materiālu sarakstu.

Kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontroles rīki Microsoft Dynamics risinājumā izstrādāti speciāli farmācijas uzņēmumiem un ņem vērā nozres specifiku. Sistēma uztur dažādus kvalitātes pārbaudes sertifikātus, higiēnas sertifikātus u.c.

Gatavajai produkcijai realizēta kvalitātes sertifikātu uzskaite – tiek uzturēti sertifikāti, kurus izsniegušas dažādas sertifikācijas organizācijas, kontrolēta sertifikāta saistība ar dažādajiem sertifikāta turētājiem un nodrošināta sertifikātu darbības termiņa kotrole.

Pārdošana un klienti

Microsoft Dynamics risinājumi ļauj noformēt kontraktu farmācijas preparātu iepirkšanai. Sistēma pārbauda, vai klientam ir nepieciešamā licence izplatīšanai un tālākpārdošanai. Eksporta kontroles instrumenti formē nepieciešamos dokumentus muitas organizācijām, saskaņā ar likumdošanu.

Analītiskie instrumenti Microsoft Dynamics risinājumos palīdz:

  • Formulēt pārdošanas prognozes katram menedžerim;
  • Konsolidēt prognozes kopējā pārdošanas prognozē;
  • Formēt ražošanas plānu;
Plānot muitas izmaksu apjomu.